מוֹעָצָה מְיַעֶצֶת

פרופ אוריאל ספריאל

פרופ אוריאל ספריאל

המחלקה לאקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

אלי פלג

אלי פלג

מכון מגיד. האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ חזי יצחק

פרופ חזי יצחק

המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ רונן קדמון

פרופ רונן קדמון

המחלקה לאקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ יעל לובין

פרופ יעל לובין

המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון