ראיון עם אלון אוריון על עזרא אוריון

 תקציר

אלון אוריון עוסק שנים רבות בשימור מורשתו של אביו עזרא אוריון שחי במדבר את מרבית שנותיו הבוגרים ועסק רבות בקשר הרב מימדי של אדם למדבר

השיחה עוסקת בעבודותיו של עזרא ויצירתו לאורך השנים

מראיין: דודו רשתי

הערה: התוכן המובא בראיונות אינו משקף את נקודת המבט של דעת מדבר אלא את זווית הסתכלותם ודעתם של המרואיינים

הראיון

קישורים

ערך בויקיפדיה

כתובת אימייל: alonoriong@gmail.com
אתר אינטרנטאתר על עזרא אוריון

 תמליל

בהכנה