ראיון עם ד״ר ארז יוסקוביץ

 תקציר

ד״ר ארז יוסקוביץ עוסק בפילוסופיה בודהיסטית ומלמד באוניברסיטת תל-אביב ובאר-שבע

השיחה עוסקת במקומו של המדבר / ישימיון בדתות ובתפיסה הבודהיסטית

מראיין: דודו רשתי

הערה: התוכן המובא בראיונות אינו משקף את נקודת המבט של דעת מדבר אלא את זווית הסתכלותם ודעתם של המרואיינים

הראיון

קישורים

כתובת אימייל: erezusan@gmail.com
דף באתר אוניברסיטת תל-אביב

 תמליל

בהכנה