ראיון עם טל אוחנה

תקציר

טל אוחנה נולדה וגדלה בירוחם ונבחרה לראשת העיר של ירוחם בשנת 2018

טל מספרת על האתגרים וההזדמנויות של ירוחם והפיכתה מעיירת פיתוח למרכז טכנולוגי וחינוכי ועל הטווח המדברי כמעצב של התרבות המקומית

מראיינים: דודו רשתי ורותי גובזנסקי

הערה: התוכן המובא בראיונות אינו משקף את נקודת המבט של דעת מדבר אלא את זווית הסתכלותם ודעתם של המרואיינים

הראיון

קישורים

: דף פייסבוק

: מועצה מקומית ירוחם

תמליל