ראיון עם פרופ׳ חיים בן-דוד

תקציר

פרופ׳ חיים בן-דוד עוסק בחקר דרכים עתיקות ומלווה את מסעות המחקר של דרך הבשמים שנערכים בשנים האחרונות בשיתוף בית ספר שדה שדה בוקר

השיחה עוסקת בחשיבותם של דרכים עתיקות במדבר ובהבנת התוואי של דרכי הבשמים במדבר

מראיינים: דודו רשתי ורותי גובזנסקי

הערה: התוכן המובא בראיונות אינו משקף את נקודת המבט של דעת מדבר אלא את זווית הסתכלותם ודעתם של המרואיינים

 

הראיון

קישורים

כתובת אימייל: bendavidhm@gmail.com

– רשימת מאמרים : אתר מכללת אקדמית כנרת

תמליל הראיון

בהכנה