ראיון עם פרופ׳ נורית אגם

 תקציר

פרופ׳ נורית אגם חוקרת במכונים לחקר המדבר ועוסקת במחקר הקשור לטל ולספיחת מים על ידי האדמה

השיחה עוסקת בחשיבותו של הטל. במעט הידוע ובכיווני מחקר עתידיים ושימושיים

מראיינים: דודו רשתי ורותי גוזובסקי

הערה: התוכן המובא בראיונות אינו משקף את נקודת המבט של דעת מדבר אלא את זווית הסתכלותם ודעתם של המרואיינים

הראיון

קישורים

פייסבוק

כתובת אימייל: agam@bgu.ac.il
אתר אינטרנטאתר עם רשימת מחקרים ופרסומים

 תמליל