ראיון שני עם פרופ׳ ירון זיו

 תקציר

פרופ ירון זיו מאוניברסיטת בן גוריון מספר על מחקרים הקשורים לאגרואקולוגיה שנערכים בספר המדבר ומטרתם מציאת איזון טוב יותר בין המערכת האקולוגיה לשדות החקלאיים

מראיינים: דודו רשתי ורותי גובזנסקי

הערה: התוכן המובא בראיונות אינו משקף את נקודת המבט של דעת מדבר אלא את זווית הסתכלותם ודעתם של המרואיינים

הראיון

קישורים

כתובת אימייל: yziv@bgu.ac.il
דף מידע באתר אוניברסיטת בן גוריון
דף מידע בנושא אגרואקולוגיה במועצה אזורית יואב