סַדְנָאוֹת


נוודים במדבר

מידע נוסף
לתאר מושגי יסוד בחקר תופעת הנוודות בעולם. לדון במרכיבים ייחודיים לחברה הבדווית בנגב. לנתח את מרכיבי החברה הבדווית בהקשריה הגאוגרפיים וההיסטוריים. להשוות על רקע הידע הנדרש בין גישות מחקריות שונות בסוגיות שנדונו בסדנא