סַדְנָאוֹת


שירת המדבר

מידע נוסף
היכרות עם מגוון רחב של שירים העוסקים במדבר, כמרחב וכסמל, תוך דיון בפואטיקה המאפיינת שירה מסוג זה ובאופן בו היא משקפת תמורות בחיי האדם, בחברה ובהיסטוריה