שׁינויי אקלים

אקלים העולם אינו יציב, אלא משתנה באופן רציף. הטמפרטורות הממוצעות בעולם עלו במאה השנים האחרונות ב-1-3 מעלות בממוצע.

במקביל לעליה בטמפרטורות, אנו עדים גם לשינויים בעונתיות, התקצרות העונות הלחות והתארכות של עונות היובש, לריבוי באירועי קיצון דוגמת בצורות מתמשכות וסופות עוצמתיות, וכן לשינויים בטמפרטורות הקיצון.

שינויי האקלים תורמים לתופעת המדבור וגם מאיצים אותה.

 

תופעת המידבור

מידבור הוא תהליך בו אזור יבש יחסית הופך להיות צחיח יותר. באזורי ספר המדבר תהליך זה גורם להתפשטות המדבר.

במקומות שונים בעולם מתרחשים תהליכי מדבור, הן בשל שינויים אקלימיים והן בשל מעשי האדם. המדבור פוגע בעיקר באזורי ספר המדבר.

שינויי האקלים בעשורים האחרונים הגדילו את כמות האדמות היצרניות שהופכות לאזור מדברי ובכך שטח המדבר העולמי הכולל נמצא בעליה.

 

התפשטות מדבר הסהרה כדוגמא

מחקר שהתפרסם בשנת 2018 הציג נתון לפיו מדבר סהרה גדל ב-10 אחוזים מאז שנת 1920. מרבית תהליך ההתרחבות התרחש בחודשי הקיץ.

הסיבות להתרחבות נובעות בחלקן מפעילות האדם שמביא לירידה באיכות הקרקעות והפיכתם לפוריות פחות, וכן כתוצאה מתופעות אקלימיות, בהן התחממות האקלים והגדלת התנודתיות שלו.

 

השפעת התפשטות המדבר על האדם

לתהליך המידבור המודגם במחקר על הסהרה ובמחקרים נוספים המצביעים על מגמת התפשטות המדבר, יש השלכות מרחיקות לכת. ככל שאוכלוסיית העולם ממשיכה לגדול (אוכלוסיית כדור-הארץ גדלה בקצב של 1.08% בשנה), צמצום שטחי היבשה הפוריים עם גשמים נאותים לתמיכה בגידולים עלול לגרום לתוצאות הרסניות לאדם ולסביבה.

 

 

(גרף המתאר את גידול האוכלוסייה עד שנת 2100) 

 

 

(גרף המתאר את קצב גידול האוכלוסייה עד היום) 

 

תרומת האדם להתפשטות המדבר

האדם תורם להתפשטות המדבר על ידי ניצול יתר של הקרקע והרס משאבי הקרקע (למשל בעקבות רעיית יתר המביאה להרס צמחייה), או שימוש בגידולים חקלאיים לא מתאימים לאקלים ולקרקע הפוגעים באיכות הקרקע. לאחרונה הוכח כי שינויי אקלים הנובעים מאפקט החממה והתחממות כדור הארץ הם אחד מהגורמים המאיצים את תהליך המדבור.

המפה מטה מציגה את רמת הפגיעות של שטחים לא מדבריים, והסיכוי להפיכתם לאזורים מדבריים. המפה מבוססת על סיווג מחדש של מפת האקלים העולמית ומפת האדמה הגלובלית.

מפת רגישות למדבור

USDA employee [Public domain]