תַּקָּנוֹן

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחס לשני המינים באופן שווה. התקנון 

הוראות ונהלים:

לשם הבהרה – כל הסדנאות של ״דעת מדבר״ מופעלות על ידי מדרשת שדה-בוקר באמצעות בית ספר שדה שדה-בוקר

״דעת מדבר״ תשתדל לשמור על תוכנית הקורסים כפי שפורסמה באתר, אולם שמורה לה הזכות לשנות תכנים,ימים ושעות לימוד. כמו כן, שמורה לה הזכות לשנות את מיקום המפגש בהתאם לצורכי הקורס. על כל שינוי ישלח מייל הודעה לתלמידים.

על כל תלמיד לעדכן מייל ומספר נייד לצורך שמירת קשר רציף ומשלוח עדכונים.

פתיחתו והמשך קיומו של כל קורס מותנים בהשתתפות מספר מינימאלי של תלמידים, כפי שיקבע על ידי ״דעת מדבר״.

הודעות ושינויים:

במקרים בהם  ״דעת מדבר״ תבקש לעדכן את התלמידים בשינויים והודעות רלוונטיות – ישלח מייל מסודר לכל תלמיד.

 

קניין רוחני ותוצרים בזמן הקורס:

״דעת מדבר״ רשאית להשתמש בתוצרי התלמידים בזמן הקורס למטרות פרסום ושיווק הקורס, כל עוד הקניין נוצר במהלך הלימודים.

 

תקנון זה אינו מחליף את האמור בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של באתר.