ראיון עם פרופ אוריאל ספריאל

תקציר

פרופ׳ ספריאל היה יו”ר ארגון מדינות צפון הים-התיכון ליישום אמנת האו”ם למאבק במדבור ומחבר פרקים בדו”חות הערכה של הצוות הבין-ממשלתי לשינויי אקלים (IPCC)

השיחה עוסקת בשאלה האם המדבר יכול להתמדבר ועל היבטים של עיור וחקלאות והשפעתם על במדבר

מראיינים: דודו רשתי ורותי גובזנסקי

הערה: התוכן המובא בראיונות אינו משקף את נקודת המבט של דעת מדבר אלא את זווית הסתכלותם ודעתם של המרואיינים

קישורים

כתובת אימייל: uriel36@gmail.com
דף באתר דעת מדברhttps://www.midbar.org/prof-uriel-safriel-short-bio
 מאמר על פרופ׳ ספריאל  באתר זווית

תמליל

בהכנה